שמירה על קשר עם הסביבה העסקית אצלך בארגון.
בפיתוח ארגוני, אנו לוקחים את העקרונות שאנו עובדים על פיהם בפיתוח ניהולי ופיתוח צוותי – מטרות, יעדים ותכניות להשגתם, שיפור היעילות הארגונית – ומיישמים אותם לרמת הארגון בכללותו (as a whole). הרציונל הוא שהארגון אינו עומד מלכת/סטטי (stand still). הסביבה משתנה כל הזמן, בעיקר בתחום מדעי החיים, ועל הארגון לנהוג בהתאם. פיתוח ארגוני מאפשר לארגון לשלוט בתהליך זה של התאמה לשינויים. ניתן להסתדר ללא הפיתוח הארגוני, אך אז יהיה הוגן להניח שבעתיד אתה לפתע תתעורר במציאות פנים ארגונית חדשה ותשאל: "איך הגענו לכאן?" בפיתוח ארגוני, הנהלת הארגון מגדירה ציר מסוים שעל פיו היא שואפת לפתח או לשנות, והיועצים שלנו עוזרים להגשים את הדרך החדשה. הציר יכול להיות בתחום של שיפור יחסי העבודה, בחירת מבנה ארגוני מתאים, או פיתוח אישי לעובדים. אנו מבצעים סדרה של ראיונות, באמצעותם אנו מגדירים את המצב המצוי והמצב הרצוי, ומעצבים תכנית להתקדמות מנקודה אחת לאחרת, שאותה ניישם תוך שיתוף פעולה עם ההנהלה ומחלקת משאבי האנוש.